Home

ODRADZAJĄCE SIĘ WSIE?
NOWE PROCESY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Ziemia kłodzka jest obszarem, gdzie ubytek ludności – postępujący już od końca XIX w. – jest największy w Sudetach. Przemierzając ten region w latach 90. XX w. można było natknąć się na wiele opuszczonych gospodarstw i ruin budynków, porzucone pola uprawne zarastały lasami, a po licznych dawniej fabrykach i zakładach rzemieślniczych pozostały tylko fragmenty zawalonych ścian lub podmurówki. Niektóre wsie wyludniły się całkowicie.

Odbywając taką podróż dzisiaj, ujrzymy odmienny krajobraz. Na obszarze niektórych wyludnionych wsi pojawiły się nowe domy, a stare są remontowane i modernizowane. Do niedawno powstałych pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych przyjeżdżają turyści, zarastające łąki ponownie są koszone, a na stokach można zobaczyć pasące się bydło albo narciarzy, korzystających z nowoczesnych wyciągów i tras. W niektórych wsiach przybyło nie tylko mieszkańców, ale i chęci, by otworzyć nową działalność gospodarczą lub zrzeszać się w lokalnych organizacjach i wspólnie działać na rzecz swojej małej ojczyzny. Te zupełnie nowe procesy społeczne i gospodarcze wyraźnie zaznaczają się w lokalnym ożywieniu zamarłych w przeszłości terenów wiejskich.

Czy możemy więc powiedzieć, że te wsie się odradzają? Na to pytanie poszukujemy odpowiedzi w naszych badaniach.

Odradzanie się wsi może przybrać różną postać:

  • demograficzną (m.in. napływ nowych mieszkańców),
  • ekonomiczną (np. nowe działalności gospodarcze, niezwiązane z rolnictwem, w tym rozwój usług turystycznych),
  • społeczną (kształtowanie się nowych relacji między ludźmi)
  • przestrzenną (zmiany krajobrazu w efekcie zmian użytkowania ziemi i rozwoju nowej zabudowy).

Nad poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie pracuje zespół złożony z ekspertów różnych dziedzin nauki (geografii człowieka, socjologii przestrzeni, ekologii krajobrazu, gospodarki przestrzennej). Ale do uzyskania pełnego zrozumienia obserwowanych procesów potrzebujemy rozmów z mieszkańcami regionu oraz ich wiedzy i postrzegania codziennego życia oraz przemian, które nastąpiły w ostatnich latach.

Dlatego zapraszamy do aktywnego włączenia się do tworzenia tej strony wspólnie z nami i dzielenia się spostrzeżeniami o odradzaniu się (lub jego braku) wsi na ziemi kłodzkiej. Zapraszamy do współpracy zarówno mieszkańców, stałych bywalców, turystów i sympatyków ziemi kłodzkiej. Swoją opinię można wyrazić albo poprzez wpisanie komentarza w zakładce WSIE albo poprzez bezpośredni kontakt z nami (mailowy lub telefoniczny w zakładce kontakt)

Zapraszamy do wspólnego budowania wiedzy o współczesnych przemianach i procesach, jakie zachodzą na Ziemi kłodzkiej oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie wsie w tym regionie odradzają się, a jeśli tak – to w jaki sposób i dlaczego.

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce o projekcie.

Z ostatniej chwili…

01.01.2022

W dniu 16. grudnia 2021 r. w Strefie Kultury Wrocław odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademii Miejskiej” pt. „Jak odradzają się wsie? O przemianach ziemi kłodzkiej”. Spotkanie składało się z 45-minutowego wykładu przedstawionego przez dr hab. Agnieszkę Latochę, prof.

16.12.2021

W dniach 18.11 oraz 3.12 odbyły się pierwsze dwa spotkania z cyklu badań fokusowych. Odbyły się one w formie zdalnej. Moderatorką spotkań była dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof.

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl